Toilet- og puslefaciliteter

Der er puslefaciliteter og handicaptoilet ved indgangen/i ZOO-shoppen samt en toiletvogn i selve haven. (placeret tæt ved cafeen, børneZOO, lamafolden og legepladsen).