CONGOSNEGL

  • colourbox10653893_congosnegl
  • colourbox1986608_0

Biologi

Congosneglen er vildtlevende i  Afrika fra Mozambic til Kenya og Somalia. Derudover er sneglen indført i en lang række fjerntliggende lande - f.eks. USA og Australien. Dens naturlige levesteder er meget varierede. Den træffes således fortrinsvis i skove men også i kystområder, på dyrkede arealer, vådområder og sågar i beboede områder. Den er ikke kræsen med klimaet, og den trives således fint ved temperaturer mellem 9 og 29 oC. Skulle det blive koldere, kan sneglen grave sig ned og gå i hi.

Den er en kæmpesnegl med en længde på op til 17-30 cm og med en diameter på ikke mindre end 10 cm. Vægten overskrider ikke sjældent 30 g. Ellers ligner den udadtil alle andre snegle med hus på ryggen. Huset har 7-9 lodrette mørke striber og er normalt rødbrunt, men udseende varierer fra sted til sted. Således kan sneglen også ses med gullige striber på huset.

Fortil har congosneglen to sæt antenner. De to øverste er lange og forsynet med et øje yderst på hver. De to nederste antenner er meget kortere og bruges til at lugte med. Lugtesansen er fantastisk, synet er OK, men sneglen er stokdøv.

Føden består så godt som udelukkende af forskellige friske planter og frugter, som sneglen finder ved hjælp af sin gode lugtesans. Tungen har struktur som sandpapir, og sneglen nærmest rasper planterne i stykker. Mærkeligt nok er congosneglen undtagelsesvis også kannibal.

Congosneglens formering er på mange måder ejendommelig. Der er ingen forskel på kønnene, og alle snegle er både hanner og hunner - hermafroditter. Normalt parrer sneglene sig med en artsfælle i samme størrelse, og de bytter begge to både æg og sæd. Hvis en lille og en stor snegl parrer sig, vil den store snegl fungere som hun og den lille snegl som han. Sneglene lægger 100-500 æg mellem sten eller oven på jorden. Efter et par uger klækker æggene, og ungerne ligner miniudgaver af de voksne. Et halvt år senere bliver ungerne kønsmodne.

Trusler

Congosneglen efterstræbes af mus, rotter, fugle og vildsvin, men heldigvis har de huset  at kravle ind i og beskytte sig en smule. Den er ikke truet i naturen.