Dødningehovedabe

  • dsc_5455-2
  • dsc_4090-edit-2_0
  • dsc_1347

Dødningehovedaben har fået sit navn efter de karakteristiske tegninger i ansigtet.

Det er en udpræget social abe, som optræder i grupper på op til 500 dyr. Dødningehovedaben er hjemmehørende i Central– og Sydamerikas regnskove, hvor den foretrækker bevoksninger nær ved vandløb.

Den er næsten udelukkende aktiv om dagen, hvor den bevæger sig hurtigt og elegant fra gren til gren på jagt efter føde. Den lange hale benyttes ikke til at holde fast med men som balanceredskab under de lange og farefyldte spring.

Ind imellem gnider aben sine hænder og fødder med urin. Det forstærker fodfæstet og tjener som duftmarkering over for de andre aber i flokken.

I forhold til sin størrelse har dødningehovedaben den største hjerne af alle abearter.