HØNS

  • colourbox1216059
  • colourbox19390613
  • plp_0348
  • dsc_8047

Biologi

Som bekendt findes der tamhøns over hele Jorden i et utal af forskellige racer. Men de oprindelige og vilde høns træffes i Sydøstasiens regnskove og først og fremmest i Indien. Alle høns menes at stamme fra den vilde art, som også går under betegnelsen rød junglehøne. Flere af de tamme racer ligner faktisk den røde junglehøne, idet tamformerne almindeligvis er noget større. Hanerne har kraftigere farver end hønerne, og hønerne kan derfor nemmere skjule sig, når de ligger på rede.

Alle høns, både tamhøns og den røde junglehøne, lever i grupper med en meget streng randorden. Der er et dominerende individ og resten i gruppen har en gradvis lavere rang. Hanerne har deres egen rangorden og hønerne deres. Den dominerende hane beskytter hele flokken og opholder sig normalt lidt for sig selv. Ved uoverensstemmelser i flokken viser de dominerende dyr deres status ved at løfte halen og hovedet, mens underkastelse demonstreres ved at sænke hale og hoved samtidig med, at fuglen udstøder bestemte klukkende lyde.

Hvis fremmede haner opsøger flokken, kan der opstå vilde kampe med den dominerende hane. Hanerne er udstyret med skarpe hælsporer, som kan fremkalde betydelige kvæstelser. Når den dominerende hane dør, overtager den næst rangerende hane dominansstatus eller der kan komme en ny hane fra en anden flok. Kyllingerne overtager deres forældres rang i flokken allerede et par uger efter klækningen.

Hanerne er kendt for deres galen. De galer fortrinsvis om morgenen for at markere flokkens territorium over for andre flokke. De kan dog også gale for at advare flokken, hvis der er fare på færde.

I øvrigt har man afsløret helt op til 30 forskellige lyde hos. høns. Lydene er overvejende forskellige former for klukken og lidt højere skræppen, som kommunikerer fund af føde, samling af flokken og mange andre oplysninger.

Alle høns æder en bred vifte af forskelligt plantemateriale og insekter.

De vilde junglehøns yngler om foråret og sommeren, mens de fleste tamhøns kan yngle det meste af året rundt.

Når kyllingerne er omkring 3 måneder bliver mange jaget ud af flokken for at slutte sig til en anden flok eller for at starte deres egen.

Trusler

De vilde junglehøns klarer sig endnu. Men skovfældning udgør en voksende trussel. Det samme gør undslupne tamhøns som kan udkonkurrerer de vilde høns. De kan også blande sig med junglehønsene, så der opstår nye "unaturlige" racer. Sort set alle junglens rovdyr af en vis størrelse efterstræber den røde junglehøne.