Nanduen er en strudsefugl hjemmehørende i tørre egne af Sydamerika – på pampassen.
Hannen kan blive op til 190 cm høj og veje 40 kg.
Uden for yngletiden søger nanduerne sammen i flokke på op til 100 dyr. De afsøger de store græsområder for frø, græs og frugter, men de snupper også græshopper, biller, andre insekter og sågar mus.
Når yngletiden kommer, går de store flokke i opløsning, og hannerne isolerer sig i haremsflokke med ca. 10 hunner. Hannen bygger en stor rede, og her lægger alle hunnerne deres æg. De kan være op til 80 æg i hannens rede, og han må selv stå for rugningen og pasningen af ungerne. Et æg vejer næsten 600 g, og hannen er 30-40 dage om udrugningen. Mens hannen ruger, er hunnerne gået videre til andre hanner.

VIDSTE DU AT?
• Der findes strudsefugle i Sydamerika, i Afrika og i Australien. De levede på samme kontinent, dengang alle landmasser var samlet i ’et stort superkontinent for 200 millioner år side
• Nogle gange tvinger den gamle han yngre hanner til at være ”barnepassere”
• Den første unge, som klækker, skræpper ligesom fyrværkeri, og det får de andre unger til at slå hul på æggeskallen og komme ud.

Latinsk navn: 

Rhea americana

Levested: 

Græsstepper i Sydamerika

Adfærd: 

Aktiv om dagen.

Antal unger: 

Hannen passer flere hunners æg – op til 80 æg

Gruppesammensætning: 

I flokke eller i harem