SNEUGLE

  • dsc_4673
  • dsc_5279-2
  • _dsc3715

Biologi

Som navnet antyder, hører sneuglen hjemme i sneens rige, og det vil i dette tilfælde sige hele det kolde område lige syd for Nordpolen. Om vinteren trækker sneuglen længere sydpå til det nordlige Europa og Amerika. Den foretrækker ikke nødvendigvis snedækkede områder, men hellere steder, hvor sneen er smeltet - d.v.s. tundraen.

Føden består af lemminger, mus, sneharer og  fugle, og for at klare sig skal den fange, hvad der svarer til 10 mus eller lemminger om dagen. I modsætning til andre ugler er sneuglen kun aktiv, når det er lyst.

Sneuglens fødder er dækket af et tykt lag isolerende fjer.

I yngletiden etablerer hannen et territorium, hvori hunnen udvælger redestedet. Reden anlægges i en lille fordybning på jorden, men den bliver ikke foret med isolerende materiale. Op til parringen udfører hannen en formidabel luftakrobatik for at imponere hunnen. Han kan også komme med gaver i form af en lemming eller en mus.

Antallet af æg kan varierer fra 3-12 afhængig af den tilgængelige føde. Æggene lægges med 2 dages mellemrum, og ungerne er derfor ikke lige store, når de klækkes. Hvis fødetilgangen svigter, går det ud over de mindste unger, som dør af sult.

Hunnen er alene om at ruge, mens hannen skaffer føde. Hvis der kommer fjender deltager begge køn i forsvaret af reden ved at styrbombe ned mod den uindbudte. Typisk er der tale om polarræve. Ungerne forlader reden, når de er er ca. 3 uger gamle, men både hannen og hunnen kommer med føde til dem i yderlige 6 uger.

Uden for yngletiden lever sneuglerne nærmest som nomader, idet de bevæger sig rundt efter føde over større afstande.

Trusler

Den globale population af sneugler anslås til omkring 300.000 fugle, og arten er som sådan ikke truet, idet dog en del går til ved menneskets jagt. Blandt de naturlige fjender høre polarræve og ulve.