Zebrafinke

  • zebrafinke_colourbox13143726
  • zebrafinke_bruno_2011_6
  • zebrafinke_bruno_2011_3

Zebrafinken hører til familien Pragtfinker, og den er hjemmehørende i Australien.

Den er en yndet burfugl, og opdrættere har fremavlet mere end 50 varianter, som adskiller sig markant i fjerfarverne.

Vilde fugle kan klare sig uden vand i flere uger. Ved længerevarende tørke bliver blodet tykkere og afføringen koncentreres mærkbart.