DVÆRGKAIMAN

  • kaiman_6
  • dille_-_kopi

Biologi

Dværgkaimanen er en krokodille af forholdsvis beskeden størrelse. Gruppen af krokodiller er enormt gamle i udviklingshistorien. Der eksisterede krokodiller allerede på dinosaurernes tid for mere end 200 millioner år siden, og de har stort set ikke forandret sig siden. Da dinosaurer uddøde, overlevede krokodillerne og fortsatte tilværelsen i deres vante omgivelser.

I dag inddeler man krokodillerne i to store grupper, idet man skelner mellem "ægte" krokodiller og alligatorer. De små kaimaner hører til alligatorerne og findes kun i de tropiske dele af Sydamerika.

Som andre alligatorer og krokodiller holder kaimanen til i og tæt på ferskvand. Men i modsætning til andre i familien foretager den gerne længere vandringer gennem skoven for at finde nye vandløb. Kaimanen er overvejende aktiv om natten. Ofte har kaimanerne gravet en hule, hvor de er beskyttet mod store temperaturændringer, og hvor de hviler i dagtimerne.

Føden består af frøer, snegle, fisk, små pattedyr og insekter.

Som alle andre krokodiller bygger kaimanen en stor rede af dødt plantemateriale, og inde i reden lægger hunnen normalt omkring 10 æg. Udrugningen af æggene sker ved den varme, som plantematerialet udvikler, når det rådner. Ungernes køn bestemmes mærkeligt nok af den temperatur, der er ii reden. Mange forskellige rovdyr og også rotter sætter stor pris på krokodille æg, og det er nok den farligste periode i hele kaimanens liv.

Æggene klækkes samtidig, og ungerne begynder straks at give lyd fra sig inde i reden, hvorefter hunnen hjælper med til at grave dem ud. De første par dage er ungernes hud dækket af slim, og først når slimen er tørret, søger ungerne ned til vandet. Det menes, at slimlaget beskytter ungernes hud mod parasitter eller algevækst. Ungerne ligner fuldstændig de voksne.

Lige efter klækningen lever ungerne også livet farligt idet de risikerer at blive ædt af rovfugle, slanger, rotter eller vaskebjørne. De første uger kigger hunnen efter de små, men i det store hele må de klare sig selv.

Trusler

Største trusler kommer fra æg tyve og angreb på de klækkede unger. Mange kaimaner indfanges og bruges som "kæledyr".

Deres eneste beskyttelse er rækker af forbenede skæl på bugsiden, som gør det vanskeligt for fjenderne at partere og sluge de små.