LEOPARDGEKKO

  • colourbox17247836
  • colourbox18585015

Biologi

Leopardgekkoen hører hjemme i Afghanistan og videre østpå til Indien, hvor den lever i ørkenlignende områder og i tørt græsland. I naturen er leopardgekkoen gul med sorte prikker - deraf navnet "leopard". Men da gekkoen er almindelig i fangenskab er der fremavlet et utal af farvevarianter.

Den bliver omkring 20 cm lang og har en leddelte hale. Det yderste af halen kan smides af, ligesom hos de fleste firben. Halen vokser dog ud igen efter et stykke tid. I modsætning til andre gekkoer har leopardgekkoen øjenlåg, og den har fødder med små tæer og ingen sugeskiver på fodsålerne. Som noget ganske ejendommeligt ser det ud som om, man kan kigge tværs gennem hovedet. Det hænger sammen med gekkoens helt specielle opbygning af lydorganerne, som tillader lyset at gå direkte igennem fra det ene øre til det andet. Leopardgekkoen er overvejende nataktiv og holder sig for det meste på jorden. Men med sine specielle fødder kan den også kravle op på sten og grene. 

Leopardgekkoen er særdeles tilpasningsdygtig, og den klarer sig fint på en varieret kost af bl.a. skorpioner, tusindben, edderkopper og biller. Som andre krybdyr skifter gekkoen ham en gang imellem, og for at intet skal gå tabt, æder den sin gamle afstødte ham. 

Når hunnen skal lægge sine 2 æg, opsøger den de mest fugtige steder og graver dem lidt ind i substratet. Æggene klækker efter omkring 50 dage, og de ca. 8 cm lange unger kravler ud i det fri. Ungernes køn bestemmes af temperaturen i løbet af æggenes udvikling.

Trusler

Man er ikke helt sikker på leopardgekkoens status i naturen, men den anses for ikke truet. Den har ganske få naturlige fjender.