MARA

Maraen er en gnaver ligesom kaninen og haren. Den lever i Argentinas havtørre områder, hvor den også opfører sig nogenlunde som en kanin.

Maraen lever af græs og småkviste, men den æder også frugter.

Dyrene danner par for livet, og hannen gør meget ud af at holde fast på hunnen. Han følger hende overalt og viser sit ejerskab til hende, ved hele tiden at markere området omkring hende med urin og ekskrementer.

Parrene søger sammen i større grupper, når de skal yngle. De graver huler til at gemme sig i om natten, og det er også her ungerne bliver født. De er særdeles veludviklede og kan løbe omkring lige efter fødslen.

Maraerne må ofte slås med prærieugler om hulerne. Uglerne kan ikke selv grave huler, så de prøver at stjæle maraernes.

Når maraerne søger føde langt fra hulerne, holder de sammen i små flokke. Der er altid mindst én mara, som sidder på bagbenene og holder vagt. 

Maraerne lever ofte i områder med mange får, så det kan komme til at knibe med føden.

Maraen er i familie med marsvinet.

Maraerne er fantastiske løbere; der kan spæne op til 45 km/timen.

Latinsk navn: 

Dolichotis

Levested: 

Argentina

Adfærd: 

Kommunikation ved lyde og lugt.

Antal unger: 

2

Gruppesammensætning: 

Parvis.