Særudstilling i Naturværkstedet

Teknologisk Institut og Rostock Universitet samarbejder med Guldborgsund Zoo om en forsknings- og demonstrationsanlæg der viser, hvordan man kan få mere produktion ud af fiskeopdræt i et lukket system ved brugen af mikroalger.

Udstillingen i Naturværkstedet skal bestå af et lukket kredsløb af 2 fiskekar med Afrikansk Catfisk, en sedimenteringstank, en biofilter tank og en sump. Det er det der hedder en ”RAS: Recirkulerende Akvakultur System” - et lukket kredsløb. Vandet i systemet cirkulærer med ca. 90% effektivitet, uden at der skal drænes og fyldes op igen. Hertil har Teknologisk Institut opkoblet et ekstra algekar i baghaven udenfor for at se, hvor meget biomasse kan dyrkes i form af mikroalger på basis af de nærringsstoffer der findes i fiskevandet. Mikroalgerne producerer protein og Omega-3 fedtsyre, som kan evt. bruges som en ingrediens i fx fiskefoder.

Udstillingen er nu godkendt af de relevante myndigheder og er i  drift fra uge 30 og frem til slut oktober 2017. Pilotanlægget er en aktivitet i projekt ”INNOAQUATECH” (Innovative Aquaculture Technologies)– som er et ”South Baltic Program” INTERREG projekt med partnere fra Danmark, Tyskland, Polen og Litauen.

Projektleder: Hilary Karlson – hika@teknologisk.dk

Se mere om InnoAqua Tech RAS Pilot projektet på følgende links:  

Aquaponi - Fisk & Alger

InnoAqua Tech