HVIDHOVEDET BRUN LEMUR

  • brunhoved_lemur_komm._2011_3
  • brunhoved_lemur_komm._2011_17
  • _dsc0667

Biologi

De hvidhovede brune lemurer lever i flokke og findes som alle andre lemurer udelukkende på Madagaskar, hvor de opholder sig i regnskovens trækroner. Flokkene kan bestå af op til 40 dyr, og det er almindeligt med både kønsblandede flokke og adskilte hanflokke og hunflokke. Der hersker en tydelig rangorden i flokkende med klart dominerende dyr. I modsætning til forholdet hos de fleste andre lemurer, hvor hunnerne dominerer, ledes de brune lemurer af en enerådende og hårdhændet han. Hannerne adskiller sig fra hunnerne ved en større hvid krans rundt om hovedet.

De er formidable klatrere og springere. Den lange hale bruges til at holde balancen med og ikke til at holde fast med. Når de en sjælden gang kravler ned på jorden, bevæger de sig rundt på alle fire.

De hvidhovedet brune lemurer er stort set aktiv hele døgnet.

De er ikke kræsne, men æder både insekter, tusindben, frugt og grønt. 

Lemurerne får kun en unge ad gangen, og de første 3 uger klamrer ungen sig til moderens mave. Derefter kravler den op på ryggen og rider af sted. Når ungen har passeret de 3 uger begynder den også så småt at tage de første skridt. Ungen er dog fortsat afhængig af sin mor, og det bliver den ved med at være indtil den bliver omkring 5 måneder gammel.

Trusler

De største trusler mod lemuren er skovhugst, minedrift og jagt. IUCN skønner, at den naturlige bestand er reduceret med 30% gennem de seneste 24 år.