TENREK (BØRSTESVIN)

  • tenrek
  • 010
  • tenrec2

Biologi

Tenrekken er en insektæder lige som vores spidsmus og pindsvin. Den lever vildt i tørre dele Madagaskars skove, hvor den foretrækker at opholde sig godt gemt under det tætte buskads og helst i nærheden af vand, f.eks.ved rismarker.

Den er 14-18 cm fra snuden til bagenden og dækket med pigge. Piggene er brunlige og ikke så tætsiddende. De består overvejende af omdannede hår. Farven kan variere fra sted til sted, men de unge tenrekker har som regel et par lyse striber ned lands ryggen. Derudover er tenrekken udstyret med et gevaldigt "skæg", der sammen med følsomme pigge gør det nemmere at finde levende bytte. Dertil kommer deres udmærkede lugtesans.

Helt unikt for pattedyr har tenrekken en såkaldt kloak. D.v.s. at den har et fælles hulrum bagtil, hvor både urinrør og tarm løber sammen. En kloak forekommer ellers kun hos fugle, krybdyr og padder.

Føden er alsidig og består både af frugt, insekter, små krybdyr, mus og fisk, som tenrekken almindeligvis leder efter i døgnets mørke timer.

Den graver huler i jorden, hvor den opholder sig i de varme timer, hvor den går i dvale, og hvor den får sine unger. Hulerne kan være 1- 2 m lange og forsynet med flere udgange. Tenrekken går i dvale, når det er sparsomt med føden, og den kan opholde sig i hulen i månedsvis og  tære på tidligere tiders opbyggede fedtdepoter.

Uden for yngletiden undgår tenrekkerne som regel hinanden. Men i yngletiden opsøger hannen hunnen og bejler til hende med forsigtige berøringer og lyde. Efter parringen er hunnen drægtig i ca. 2 måneder, og antallet af unger ligger i gennemsnit på 5-7. Ungerne er ikke særligt udviklede, når de bliver født. De åbner først øjnene, når de er et par uger gamle. De begynder så småt at forlade hulen sammen med mor, når de er 3 uger gamle, men de bliver først uafhængige af hulen i en alder af godt en måned.

Desværre går mange unger til, hvis ikke der er føde nok, og så må hunnen få et nyt kuld.

Trusler

Når føden er knap, kan tenrekken godt være aktiv om dagen. På det tidspunkt er rovdyr en trussel, men piggene er trods alt et godt forsvar. Generelt betragtes tenrikken ikke som truet.