SIBIRISK TIGER

Alle tigre i naturen er meget truede. For bare et par hundrede år siden var de forskellige underarter udbredt overalt. Den sibiriske tiger kunne findes i stort set hele Rusland. Nu findes den sibiriske tiger kun i et ganske lille område i det østligste Sibirien.

De største trusler mod tigrene er jagt og opdyrkning af deres leveområder. Tigrene er fredede, men jagten er svær at kontrollere. Krybskytteri er en god forretning, da alt på en tiger kan sælges. Skindet bliver brugt til pelsværk og dekoration. Kløer, ører, tænder, nyrer, blod og alle andre dele af tigerens krop bliver handlet til svimlende priser.

Der er en pæn bestand af sibiriske tigere i fangenskab – langt flere end i naturen. Tigrene yngler i zoologiske haver og de fleste unger overlever, fordi der her er føde nok. Flere gange har man forsøgt at sætte tigre, født i fangenskab, ud i naturen. Det lykkes desværre meget sjældent, da der er mangel på egnede områder til dem.

Latinsk navn: 

Panthera tigris altaica

Levested: 

Det østlige Sibirien

Adfærd: 

Hannerne opretholder territorier på op til 700 km2 med flere enlige hunner. Hunnerne undgår hinanden og de to køn mødes kun i parringstiden

Antal unger: 

2-6

Gruppesammensætning: 

Enlige