Regnskoven

_dsc8474_cmyk_1

Når du besøger vores regnskov møder du tropevarme, fugtigheden og lyden fra regnskovens dyr. Fra trætoppen sidder næsehornsfuglen og holder øje. I det fjerne kan du se den gyldenhoved løvetamarin, som kravler fra gren til gren. 

I regnskoven møder du mange forskellige planter, som vokser godt i det tropiske klima. Der er både lavtvoksende planter, og høje træer. På de snoede stier kommer du forbi paryksilkeaber, kæmpe skildpadder, en kaiman og de små hvidøret silkeaber. 

Den tropiske regnskov

Den tropiske regnskov strækker sig rundt om Jorden på begge sider af ækvator. Med sin biodiversitet og økologiske kredsløb er det den vigtigste biologiske ressource i verden.

Klimaet er præget af en årlig nedbør på mellem 2.000 og 10.000 mm og en konstant temperatur på omkring 25o C.

Regnskoven omtales ofte som "jordens grønne lunge" på grund af den enorme iltproduktion.

Skoven er hjemsted for op til 70 % af alle kendte dyrearter, men vi ved, at der er mange flere uopdagede arter.

Vegetationen i regnskovene vokser i forskellige etager eller lag. Det øverste lag af trætoppe når en højde på ca. 60 meter og består af individuelle kæmpetræer. Fra 30 til 40 meter finder vi løvtaget fra mindre træer. Mellem 10 og 30 meter vokser et tæt lag af buske og endelig er der det nederste bundlag, som omfatter vegetationen mellem 0 og 10 meter.

Skovens kredsløb

Det er bemærkelsesværdigt, at jorden i regnskoven slet ikke er særlig frugtbar. Det lyder mærkeligt, når der er så mange planter og dyr i skoven. Men forklaringen er, at planter og dyr danner det, man kalder et lukket økologisk kredsløb, hvor alle arter er indbyrdes afhængige. De lever så at sige af hinanden og har derfor ikke brug for meget føde fra jorden.

Trusler

Oprindeligt dækkede regnskoven 15% af jordens overflade, men i dag er der kun omkring 5%. tilbage. Skoven bliver fældet, og jorden bruges til landbrug. Men når skoven forsvinder, er der kun næringsfattig jord tilbage, og landbruget må hurtigt opgives igen. Hvor der før var skov, ændrer landskabet sig til steppe og ørken.

De vigtigste afgrøder er soja og palmeolie. Soja bruges som dyrefoder og palmeolie findes i utallige fødevarer.

Årligt regnskovstab anslås til 180.000 km2. Det svarer nogenlunde til et areal fire gange Danmarks størrelse.

Vidste du at: 

- Den tropiske regnskov er 60 millioner år gammel og dermed verdens ældste skov

- Der falder normalt 2.000 - 10.000 mm nedbør om året i en regnskov mod cirka 600 mm i Danmark

- Mere end halvdelen af alle dyre- og plantearter lever i regnskovene, selvom de kun dækker 5% af      Jordens areal

- Regnskovene hører til verdens mest truede økosystemer

- Hvert minut forsvinder et areal på størrelse med 40 fodboldbaner

- Regnskovene er vigtige for klimaet, fordi de opsuger enorme mængder CO2