PÅFUGL

  • paafugle_62
  • img_1459
  • paafugle_45

Biologi

Den farvestrålende påfugl er særdeles værdsat i både hjemlandet Indien og som prydfugl over hele verden. Påfuglen er en hønsefugl i familie med tamhøns, kalkuner, vagtler og fasaner.

Med en totallængde på omkring 2 m er påfuglen en af de største flyvende fugle. Benene er kraftige, og sætter fuglen i stand til at spurte af sted, hvis der er fare på færde. Begge køn har sporer på bagsiden af benene. Hannerne benytter sporerne, når de kæmper om hunnerne i yngletiden, mens hunnerne overvejende bruger dem til forsvar og i indbyrdes stridigheder om en rangorden. Hunnernes knap så prangende farver gør det nemmere for dem at skjule sig i underskoven, når de ligger på rede. Hannen deltager ikke i rugningen, og derfor kan han tillade sig den stærkt iøjnefaldende fjerdragt. Den enorme hale på ca. 1 m hos hannerne fældes 1 gang om året. Op til yngletiden vokser den ud igen til fuld størrelse. Begge køn er udstyret med en karakteristisk krone oven på hovedet.

Der findes også helt hvide påfugle. De er ikke albinoer, idet ægte albinoer har røde øjne, mens de hvide påfugle har brune øjne.

I yngletiden rejser hannen sin enorme hale for at imponere hunnerne, og hanner med den største hale får de fleste hunner. Noget tyder på, at også antallet af de farvestrålende "øjne" på halen er afgørende. Det lykkes normalt hannen at tiltrække 5-6 hunner, som han parrer sig med. Hunnen står alene for at bygge rede på jorden, udrugningen og pasningen af ungerne. Straks efter klækningen har ungerne fået fjer, og der går ikke lang tid før de også kan flyve.

Uden for yngletiden lever hannerne og hunnerne hver for sig i små adskilte han- og hungrupper på 3-5 dyr.

Alle påfugle tilbringer natten i sovetræer.

Man kan ikke undgå at høre påfuglene på lang afstand. De har en serie af meget høje lyde i dybere toner, og lydene bruges bl.a. til at advare andre påfugle mod fjender.

Påfuglenes spiseseddel er næsten uendelig. De æder insekter, orme, firben, frøer og små slanger. Hertil kommer knopper fra træer og buske, frø og bambusskud.

Trusler

Påfuglens naturlige fjender er skovens store katte. Det gælder først og fremmest leoparder og tigre.

Men mennesket udgør ubetinget den største trussel i naturen ved at ødelægge levestederne og jage fuglene.

Heldigvis er den smukke fugl så almindelig som prydfugl, at den på ingen måde er truet som art.