ASIATISK DVÆRGODDER

Dværgodderen er både et land- og et vanddyr. Den har 5 tæer på hver fod. Tæerne bruger den til at bevæge sig med på det tørre, men den har også svømmehud mellem tæerne. Med sine mindre end 5 kg, er dværg-odderen verdens mindste nulevende odder. Pelsen er vandtæt og med meget fine hår. Odderen bruger meget tid på at ordne pelsen, så den hele tiden er klar til en svømmetur.

Føden er småfisk, frøer, krebsdyr samt muslinger. Odderen har stærke hjørnetænder, til at holde byttet fast og til at knuse skaller. Dyrene lever i familiegrupper, på op til 12-15 dyr og de er meget sociale.

Dværgodderen lever i Sydøstasien, hvor den træffes i sumpede områder og i rismarker.

Dyrene jages for deres meget fine skind. Bønderne i rismarkerne er dog glade for odderen, da den gør det af med mange skadedyr, såsom mus, rotter, risfugle og græshopper.

Forskere mener, at oddere udviklede sig fra et dyr der ligner vore dages mår, for 20-30 millioner år siden. Dengang levede oddere udelukkende på land, ligesom mår, ilder og hermelin gør i dag. For 7 millioner år siden, begyndte oddere at tilbringe mere og mere tid i vandet. Måske fordi de bedre kunne undslippe fjender, eller måske fordi de nemmere kunne finde føde der.

Latinsk navn: 

Aonyx cinerea

Levested: 

Sydøstasien

Adfærd: 

Lever både på land og i vand

Antal unger: 

1-6

Gruppesammensætning: 

Lever i familiegrupper og er meget sociale

Levested: