Bambus

  • Bambus
  • Bambus

Bambus er en samlet betegnelse for forvredede græsser. Den omfatter ca. 1.000 arter, som er inddelt i 90 slægter. Det vokser i de tropiske og subtropiske egne

Bambus som byggemateriale: 

Bambus bliver i mange lande brugt som byggemateriale pga. sin geniale konstruktion. De største bambus kan blive 40 meter høje og 30 centimeter tykke.

Bambus frigiver mere ilt end nogen anden plante, faktisk 35 % mere end almindelige træsorter. Det skyldes, at bambus gror så hurtigt. Bambus recirkulerer også store mængder CO2, så bambus bidrager positivt til nedbringelsen af CO2.

Bambus kan vokse meget hurtigt:

Der findes bambus-arter, der kan vokse næsten en meter om dagen. Man har endda observeret en plante, der voksede 121 cm på 24 timer. De blomstrer med ca. 60 år mellem blomstringsperioderne. Herefter visner hovedparten af de overjordiske dele af planten. En del planter dør herefter, men de fleste overlever, og der vokser efter kort tid nye skud frem fra det underjordiske rodnet, hvorefter planten fortsætter sin cyklus.